Macx en Weightwatchers organiseren preventieconferentie

In samenwerking met Weight Watchers België, organiseert Macx op 27 november in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers een tweede preventieconferentie met als onderwerp: innovatieve opportuniteiten voor preventie van de bestaande arbeidsgeneeskunde in België onder het motto „Waarom een gezonde werknemer belangrijk is. En omgekeerd”.
Dat een gezonde werknemer productiever en gelukkiger is, daar is iedereen het erover eens. Dat absenteïsme door ziekte de werkgever, de maatschappij en de hele Belgische economie handenvol geld kost, ook dat is geen geheim.

Net als op andere vlakken van de gezondheidszorg kan een kordate en realistische aanpak op het vlak van de preventie het verschil maken, zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Tijdens de Preventie Conferentie zullen we niet alleen de (enorme) kosten van absenteïsme en presenteïsme in België toelichten, ook de arbeidsartsen laten hun licht schijnen op de totaliteit van de problematiek. Tijdens een rondetafelgesprek met patiënten, burgers, consumenten, werknemers, artsen en politici komen alle aspecten ongetwijfeld terug aan bod. Op www.preventieconferentie.be vindt u het volledige programma, met de namen van de sprekers en de onderwerpen die ze zullen aansnijden. Ook de praktische informatie staat op deze website te lezen.

Plaats van het gebeuren is meer dan symbolisch: het federale parlement, waar belangrijke beslissingen rond de gezondheid en de sociale zekerheid worden gestemd. Dit jaar wordt het startschot om 12 uur gegeven. Deelname is gratis. Omdat voor Weight Watchers Health Services preventie in de zorg heel belangrijk is, verleent ze haar logistieke steun aan deze tweede Preventie Conferentie. We ronden de conferentie af omstreeks 17.15 uur met een netwerkmoment, met een hapje en een drankje. Inschrijven kan via www.preventieconferentie.be.

Wij hopen u zeker te mogen ontmoeten die dag,

Het Macx team